Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

'De vrijdagmiddag borrel vindt op gepaste afstand plaats en af en toe gaan mensen bij elkaar op de koffie. De chemie is absoluut voelbaar.'
Bewoner Minidorp in de stad

PDF

Stadsbouwgroepen veroveren de stad

Kenmerken: BouwgroepenNieuwbouw

Stadsbouwgroepen
Met Stadsbouwgroepen spelen we in de toenemende vraag naar een andere cultuur van wonen en ontwikkelen. Steeds meer mensen kiezen bewust voor de stad en willen met gelijkgestemden zelf hun (werk- en) woonomgeving vormgeven. Coöperatief, betrokken bij de buurt. Geïnspireerd door Berlijnse voorbeelden treden we op als intermediair. We brengen groepen particulieren samen om kleinschalige woonprojecten te realiseren. Kwaliteit en betrokkenheid zijn sleutelwoorden.

Wat?
We richten ons op kleinschalige woonprojecten in een stedelijke omgeving, eventueel gecombineerd met gemeenschappelijke voorzieningen of werkruimten. De omvang kan variëren, afhankelijk van de situatie. Kwaliteit in wonen en architectuur is het uitgangspunt. Individuele woonwensen zijn leidend. Duurzaamheid is vanzelfsprekend.

Waarom?
We bieden een professioneel alternatief voor de rompslomp van collectief particulier opdrachtgeverschap, zonder te vervallen in het doorsnee-aanbod van grote projectontwikkelaars. Je bent direct betrokken bij het ontwerp en de realisatie van je woning, maar je hoeft je niet te bekommeren om alle praktische en technische zaken die daarbij komen kijken. Dat doen wij voor je. Bovendien leer je je toekomstige buren en buurt in een vroeg stadium kennen.

Hoe?
We maken niet alleen een goed ontwerp, maar organiseren ook het proces met de bouwgroep en de ontwikkeling van het woonproject. We werken volgens een overzichtelijk stappenplan, waarin we van week tot week aangegeven wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten.

Kwaliteit?
We zetten ons in voor bijzondere projecten die aansluiten bij hoe mensen zelf (en met anderen) willen wonen. Door de manier van ontwikkelen van Stadsbouwgroepen staat de unieke kwaliteit van elk project voorop. Die kwaliteit kan liggen in de opzet van de woning, de maat van de terrassen, de combinatie met gemeenschappelijke voorzieningen of …

Locatie?
Bouwgrond is schaars. We gaan graag met de bouwgroep op zoek naar een geschikte locatie. De aanpak van Stadsbouwgroepen kan ook voor gemeenten of andere grondeigenaren interessant zijn. Door de kleinschalige aanpak verbeteren we op een organische manier stedelijke gebieden en dorpskernen, ook moeilijke locaties of incourante plekken. Bovendien betekenen op maat gesneden woonprojecten met betrokken bewoners vaak een impuls voor de omgeving.

Kosten?
We streven naar betere kwaliteit tegen lagere kosten. Niet de marktwaarde is leidend, maar de kostprijs van je woning. Daarin zijn we transparant. Je krijgt een overzicht van de stichtingskosten van het project (grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten voor ontwerp, adviseurs, notaris, vergunning en organisatie). Dit noemen we het financieel kader. Het financieel kader geeft je en de deelnemers comfort tijdens de planontwikkeling en voorkomt dat er tussentijds onenigheid over kosten ontstaat.

Naar een andere bouwcultuur
Bouwgroepen bieden een alternatief voor de gangbare Nederlandse bouwcultuur, waarin economische drijfveren, schaalvergroting en winstoptimalisatie centraal staan. Een kleinschalig project nodigt uit tot een andere benadering, waarin het project zelf de drijfveer is. Minder fixatie op winst en productie, meer aandacht voor karakter en samenhang. Minder management, meer ambachtelijkheid. Minder partijen, meer betrokken deelnemers.

Interesse?
Graag nodigen we je uit om mee te doen. Heb je interesse in onze aanpak, wil je graag met anderen een bouwgroep vormen óf heb je een locatie in te brengen? Laat het ons weten met een mail of via het aanmeldingsformulier. Je kunt onze bouwgroepen ook volgen op linkedin.

Stadsbouwgroepen is een initiatief van de architecten Jeroen Geurst, Joost Kühne en Endry van Velzen.