Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Stadsbouwgroep Burgerijpad

Kenmerken: Stadswijk / Binnenstad / BouwgroepenNieuwbouw
Locatie: Burgerijpad, Tilburg
Programma: 17 woningen
Planopzet, supervisie en technische uitwerking: De Nijl Architecten
Procesbegeleiding: droomwonen.com
Voorlopig ontwerp woningen:
Kavel 01: ArchitectuurMAKEN
Kavel 02: Bureau Ha Architecten
Kavel 03/05/07/12: Baudoin Van Alphen Bergers Architecten
Kavel 04/14/15/17: Jan Couwenberg Architectuur
Kavel 06: Wolfs Architecten
Kavel 08/13: ARCHES Architecten
Kavel 09: Bedaux de Brouwer Architecten
Kavel 10: Studio Space Architecten
Kavel 11: Joris Hoogstede Architectuur i.s.m. Joost Pijnenborg
Kavel 16: QUBE Studio Architecten (voorheen Van Asten Doomen Architecten)
Opdrachtgever: Ontwikkelvereniging Burgerij
Aannemer: Nieuwenhuizen Daandels Bouw
Data: 2018 – 2023
Fotografie: Jannes Linders
Bijzonderheden: Luister via deze link de podcast waarin Tracy Metz in gesprek gaat met Endry van Velzen over dit project

Vlak bij het station stelde de gemeente Tilburg grond ter beschikking voor een CPO project. Bij de gronduitgifte streefde de gemeente naar een goed evenwicht tussen enerzijds de individuele ontwerpen van de woningen en anderzijds een gemeenschappelijke uitvoering. Wij zijn door de Ontwikkelvereniging Burgerij als supervisor geselecteerd om samen met de deelnemers de kavelverdeling en randvoorwaarden voor het bouwblok te bepalen en de verschillende ontwerpen uit te werken tot een gemeenschappelijk bouwplan. Binnen deze kaders hebben de deelnemers samen met individuele architecten hun eigen woning ‘op maat’ ontworpen.

Vanuit onze rol als supervisor hebben we samen met de deelnemers een ‘estafette’ aanpak bedacht om de dubbele inzet van individuele ontwerpen én gemeenschappelijke uitvoering handen en voeten te geven:
Stap 1. Kavelverdeling en randvoorwaarden bouwblok door supervisor.
Stap 2. Uitwerking individuele woningen door individuele architecten, onder supervisie.
Stap 3. Technische uitwerking voor aanbesteding door supervisor.
Stap 4. Aanbesteding aan en uitvoering door één aannemer, bouwbegeleiding door supervisor.

Het bouwblok ligt aan de Korte Schijfstraat, geflankeerd door plantsoenen en twee oude schoolgebouwen. Beide gebouwen hebben een karakteristieke robuuste baksteenarchitectuur. Om de hoek ligt de historische binnenstad met brede 19e-eeuwse panden. Het bouwblok sluit aan bij deze sfeer en is ontworpen als een schakeling van panden. Elk pand heeft een eigen karakter en weerspiegelt de specifieke wensen van elke deelnemer met betrekking tot de ruimtelijke indeling en verschijningsvorm van het huis. De verschillende panden worden samengebonden door een baksteenarchitectuur met één palet van materiaal en kleur. Dat palet vormde ook de basis voor de uitwerking tot één gemeenschappelijk bouwplan.

De verkaveling is in nauw overleg met de deelnemers uitgewerkt op basis van lotingsvolgorde, woonwensen en de kwaliteiten van de verschillende zijden van het bouwblok. Aan de Korte Schijfstraat vier brede, ondiepe 3-laagse panden met bijzondere hoeken en patio-achtige buitenruimten. Aan de lange zijden diepere kavels met tuin. Hier zijn op basis van de woonwensen en financiële mogelijkheden verschillende kavelbreedte van 6, 7,5 en 9 m gecombineerd. Zo is een rijk blok ontstaan met een grote variatie aan indelingen, gevels en bouwhoogten, soms met vides of grotere verdiepingshoogte, dakterrassen en souterrains. Voor ieder een eigen droomhuis onder het motto ‘eenheid in verscheidenheid’.