Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Verdichtingsverhalen

In de discussie over de woningmarkt wordt vaak gesproken over de verdichting van de bestaande stad. Onder het motto ‘We kunnen het, want we hebben het al eens gedaan’ (Rijksadviseur Wouter Veldhuis) heeft het College van Rijksadviseurs drie verdichtingsverhalen beschreven. Eén van de verhalen gaat over het Zuidwestkwadrant in Osdorp, waar we in het verleden ruim 15 jaar als stedenbouwkundige, supervisor en architect aan hebben gewerkt. Het verhaal over Osdorp gaat niet alleen over verdichting, maar vooral over het versterken van het publiek domein. Twee nieuwe stadsparken, het toevoegen van voorzieningen en een nieuwe hoogwaardige OV-verbinding zijn de setting voor het vergroten van het woningaanbod. 
14-02-2022