Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Agnes Homsma

Agnes (1998) is in 2023 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en studeerde daarvoor als bouwkundige af aan de Hogeschool Windesheim. Binnenkort start Agnes met haar beroepservaringsperiode, waarna zij zich kan inschrijven in het architectenregister. Bij De Nijl Architecten werkt Agnes voornamelijk aan architectonische projecten.

mail