Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woongebouw Dinteloordstraat

De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat
De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat De Nijl Architecten - Woongebouw Dinteloordstraat

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Nieuwbouw
Locatie: Rotterdam, Pendrecht
Programma: 72 seniorenwoningen, 72 gebouwde parkeerplaatsen
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam
Bouwkosten: 8.500.000
Aannemer: Gebr. Verschoor B.V.
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2007 (ontwerp), 2008-2010 (bouw)

De Dinteloordstraat is onderdeel van de vernieuwing van de Tiengemetenbuurt en de Ossenissebuurt. Beide buurten zijn opgebouwd met een verkavelings-motief dat over de straten is gespiegeld. Door de afwijkende bouwhoogte en typologie zorgt de bebouwing aan de Dinteloordstraat en de Burghsluissingel voor een accent bij het wijkcentrum.

Het wooncomplex bestaat uit twee identieke gebouwen aan weerszijden van de 
Dinteloordstraat. De bebouwing bestaat uit vier woonlagen op een onderbouw met parkeren en bergingen. De oorspronkelijke rooilijnen zijn het vertrekpunt voor de hoofdmassa. De koppen zijn slank gehouden door de trappenhuizen terug te leggen. De gebouwen vormen een hof aan de Dinteloordstraat, een motief dat in Pendrecht vaak is toegepast. De hoofdtoegang van de gebouwen ligt aan deze hof.

De detaillering en het materiaal- en kleurgebruik zijn afgestemd op die van de belendende bebouwing: sober en terughoudend. De gebouwen, van oranje-rode baksteen en prefabbeton, zijn een rustige achtergrond voor het groen.

De inrichting van de buitenruimte is onderdeel van de algehele herinrichting van de Tiengemetenbuurt. Kenmerkend zijn ondermeer de toepassing van groene erfscheidingen tussen gemeenschappelijke tuinen en openbaar gebied, de aanplant van grote bomen op de koppen van de twee gebouwen en de inpassing van maaiveldparkeren tussen de twee gebouwen.

Dit project maakt deel uit van het stedenbouwkundig plan Tuin op het zuiden.