Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

'Een mooie illustratie dat geslaagde architectuur niet hoeft te ontstaan uit drang tot vernieuwen, maar evengoed verankerd kan zijn in traditie.'
Woonwoord, magazine over sociaal wonen, 2018

 

 

Vernieuwing Tuinwijk Stuivenberg

De Nijl Architecten - Vernieuwing Tuinwijk Stuivenberg
De Nijl Architecten - Vernieuwing Tuinwijk Stuivenberg
De Nijl Architecten - Vernieuwing Tuinwijk Stuivenberg
De Nijl Architecten - Vernieuwing Tuinwijk Stuivenberg
De Nijl Architecten - Vernieuwing Tuinwijk Stuivenberg De Nijl Architecten - Vernieuwing Tuinwijk Stuivenberg De Nijl Architecten - Vernieuwing Tuinwijk Stuivenberg De Nijl Architecten - Vernieuwing Tuinwijk Stuivenberg

Kenmerken: Tuindorp / Nieuwbouw / Stedenbouw
Locatie: Hoboken, Antwerpen
Opgave: Herstructurering tuinwijk
Programma: Nieuwbouw 111 grondgebonden woningen en 90 appartementen
Opdrachtgever: cvba Woonhaven Antwerpen
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2009 (selectie), 2010-2012 (ontwerp), 2013-2014 (bouw fase 1), 2015-2017 (bouw fase 2), 2016-2018 (bouw fase 3), 2020 (buitenruimte)

De opgave in Stuivenberg is neergezet als een klassieke woningbouwopgave. Stedenbouw en architectuur worden in één hand gegeven, waardoor het mogelijk is een nieuwe tuinwijk met een grote belevingswaarde te componeren.

Een belangrijke opgave was het verhelderen van de stedenbouwkundige structuur van de tuinwijk. De nieuwe tuinwijk is opgespannen tussen de noordelijke toegangslaan (Salesianerlaan) en de informele rand (centrale ruimte). Woonstraten en dwarspaden zijn evenwaardig gemaakt, zodat het groene karakter van het openbaar domein verder wordt gedifferentieerd. De woonstraten van de tuinwijk krijgen een betere verbinding met de centrale ruimte door een overgangsgebied met een informeel karakter. Bestaande en nieuwe elementen zijn samengesmeed tot een gevarieerde opeenvolging van plekken en doorzichten, zodat een informele rand met verschillende sferen ontstaat.

De stedenbouwkundige structuur wordt ondersteund met twee bebouwingsvormen. De grondgebonden woningen zijn toegepast in de fijnmazige structuur van de tuinwijk. Er is gekozen voor één basiswoning. Door kleine bewerkingen van deze basiswoning zoals het toevoegen van erkers ontstaan varianten, waardoor een gedifferentieerd woningaanbod kan worden gerealiseerd. De appartementengebouwen zorgen voor de aanhaking van de tuinwijk in het grotere verband. Er is gekozen voor kleinschalige appartementengebouwen, die zijn gegroepeerd in twee clusters van drie. De eerste cluster markeert het hoekpunt van de tuinwijk aan de Salesianerlaan (toegangslaan). De tweede cluster vormt een deel van de informele rand langs de centrale openbare ruimte en markeert het hoekpunt van de tuinwijk bij de Albert Einsteinlaan.

Er is één beeldtaal ontwikkeld voor de grondgebonden woningen en de appartementengebouwen. Deze beeldtaal zoekt een relatie met de architecturale kenmerken van de omgeving en de bestaande woningen. Er wordt aangesloten, maar ook een ‘twist’ gegeven aan deze eenvoudige architectuur: fris, open en veel aandacht voor een rijke, maar vanzelfsprekende detaillering. De voortuinen omzoomd door hagen en de grote weelderige tuinen rondom de appartementenclusters vormen een groen kader voor deze architectuur. Tesamen levert het een stadsbeeld op, dat het collectieve karakter van het tuindorp vasthoud en verfijnd.