Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Riederbuurt

Kenmerken: Stadswijk / Nieuwbouw
Locatie: Hillesluis Rotterdam
Programma: 92 woningen over 5 locaties
Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam (fase 1) Van Wijnen Stolwijk (fase 2)
Aannemer: Boogaerdt en Schmidt BV (fase 1), Van Wijnen Stolwijk (fase 2)
Fotografie: Fas Keuzenkamp, Rob ’t Hart
Datum: 1995 (opdracht fase 1), 1997 (start bouw), 1999 (oplevering), 2000 (opdracht fase 2), 2004 (start bouw), 2005 (oplevering)

De Riederbuurt is een woonwijk op Rotterdam Zuid die in het begin van de vorige eeuw tot stand is gekomen. De stedenbouwkundige structuur bestaat uit gesloten bouwblokken. De bebouwing is echter niet pandsgewijs gerealiseerd, zoals in de oudere delen van de stad. Bouwprojecten en bijgevolg de architectonische eenheden, bestonden altijd uit meerdere huizen tegelijkertijd. Zelden echter is een heel bouwblok in één keer als architectonische eenheid ontworpen en uitgevoerd. Soms wel twee tegenover elkaar liggende straatwanden of delen daarvan, bijvoorbeeld twee straathoeken.

Ons ontwerp betreft vijf locaties verspreid over de wijk, die na sloop van slechte panden opnieuw moesten worden bebouwd. Voor deze locaties zijn in twee fasen bouwplannen ontworpen. De omvang van de afzonderlijke plannen komt overeen met die van de oorspronkelijke architectonische eenheden. Daarbinnen zijn op het vlak van de woning- en ontsluitingstypologie vernieuwingen doorgevoerd. Naast de gangbare eengezins-rijenhuizen is er voor de etagewoningen een bijzondere vierlaagse stapeling ontworpen, bestaande uit vijf maisonnettes rond een centraal trappenhuis. Deze kleine ‘modules’ zijn op verschillende manieren gecombineerd.

De nieuwe bebouwing voegt zich naadloos in de bestaande structuur en thematiseert de architectonische karakteristieken daarvan. Deze keuze wordt ondersteund met het materiaal- en kleurgebruik, dat deze vernieuwingen op bescheiden maar toch eigenzinnige wijze doet oplichten. De gevels zijn uitgevoerd in helder-rood metselwerk met witte kozijnen. De entrees van de maisonnettes zijn per module benadrukt door een groot houten entreeportaal, dat in groene verf is gezet. Op straathoeken zijn ornamenten van natuursteen toegepast.