Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Woongebouw Putselaan

Kenmerken: Stadswijk / Nieuwbouw
Locatie: Hillesluis, Rotterdam
Programma: 90 woningen, 58 seniorenwoningen, 2.300 m2 bedrijfsruimte en 80 gebouwde parkeerplaatsen
Opdrachtgever: Ballast Nedam Woningbouw West, Woonstad Rotterdam (voorm. WBR Vastgoed), Stichting Humanitas en Parkeerbedrijf Rotterdam
Bouwkosten: € 10.900.000
Aannemer: Ballast Nedam Woningbouw West
Fotografie: Rob ’t Hart
Datum 1995 (opdracht), 1996 (start bouw), 1999 (oplevering)

Een eenduidig straatbeeld
De nieuwbouw aan de Putselaan maakt deel uit van de herstructurering van de vooroorlogse woonwijk Hillesluis. Het omvat drie gebouwen: twee zijgebouwen die aansluiten op bestaande bouwblokken en een middengebouw op de plaats van een gesloopt bouwblok. Samen bepalen ze over een lengte van 270 meter het straatbeeld van de zuidzijde van de Putselaan. De gebouwen vormen een architectonische eenheid, maar variëren onderling en bieden plaats aan een gemengd programma.

Aansluiten op een bestaande context
Belangrijke factoren bij het bepalen van de ‘grote vorm’ waren de slappe bocht en het langzaam oplopende grondvlak van de Putselaan. Het hoogteverschil is versterkt door bij de onderdoorgangen in de zijgebouwen telkens een verdieping in hoogte te stijgen. De slappe bocht is sterker zichtbaar gemaakt door hoekverdraaiingen tussen rechte wandvlakken te gebruiken in plaats van een vloeiende curve. De zijgebouwen maken elk een hoekverdraaiing van vijf graden. Het hele project is daarom in beginsel symmetrisch gespiegeld rond de as van het middengebouw. De symmetrie wordt vervormd door het oplopende grondvlak en de verscherping van de bocht in de Putselaan. Een extra knik in het linker zijgebouw maakt dit zichtbaar.

De draagstructuur van de zijgebouwen volgt het orthogonale systeem, hierdoor kunnen de buurtstraten onder de zijgebouwen worden doorgevoerd, de buitenruimtes vloeien hier in elkaar over. De straatwand langs de Putselaan begeleidt op deze manier twee vormen van bewegen; vanuit de auto en tram de beweging door de stad, voor de voetganger geeft de terugliggende ruimte een gevoel van ‘door de wand heen’: de zijstraten, de ruimte van de buurt, een plein.

Een gemengd programma
De zijgebouwen sluiten vier bestaande bouwblokken af. Ze hebben een duidelijke voorzijde aan de Putselaan en een achterzijde aan de binnenterreinen. Deze gebouwen hebben op de begane grond bedrijfsruimten met daarboven gestapelde maisonnettes. De gevels van het middengebouw en de zijgebouwen bestaan uit dezelfde elementen; rood metselwerk, overeenkomstige ramen en ‘French windows’ met blauwe hekken, een karakteristiek element van stedelijke straatwanden.

Het middengebouw is een woongebouw voor senioren met openbaar toegankelijke voorzieningen op de begane grond. Aan de achterzijde opent het zich met een hof naar een plein, hieronder ligt een parkeerkelder en rondom de hof liggen gesloten galerijen. De vleugels van het gebouw trappen af naar het plein met uitkragende terrassen.