Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

'Het centrum is goed gepositioneerd in zijn omgeving, draagt bij aan het beter functioneren van de wijk en haar sociale cohesie'
Genomineerde NRW Jaarprijs 2013 Winkelcentrum Emmerhout

 

 

Masterplan Emmerhout

De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout
De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout De Nijl Architecten - Masterplan Emmerhout

Kenmerken: Centrumgebied / Wederopbouwwijk / Stedenbouw
Locatie: Emmerhout, Emmen
Programma: 3.820 woningen (469 sloop, 795 nieuw), 14.055 m2 voorzieningen (18.367 m2 sloop, 11.700 m2 nieuw)
Opdrachtgever: Projectbureau Emmen Revisted
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2001-2005, uitvoering 2005-2015
Bijzonderheden: nominatie centrumgebied voor NRW-award 2013

De positie van Emmerhout
Emmerhout ligt op enige afstand van het centrum van Emmen aan de rand van de stad. De opzet van Emmerhout is bijzonder. Niet alleen vanwege de introductie van het woonerf als inrichtingsprincipe en de zorgvuldige inpassing en variatie van de woningblokken, maar ook vanwege de ongebruikelijke, brutale opzet van het centrum. Deze bestaat uit laagbouw met tuinen rond een middengebied van gestapelde bouw met grote openbare ruimten en het wijkcentrum.

Een nieuw hart voor Emmerhout
Voor de programmatische ontwikkeling gelden verschillende soorten dynamiek. De grootste veranderingen worden verwacht in het middengebied, het deel dat ruimtelijk het minst sterk is ontwikkeld. Een integrale aanpak van dit gebied is van strategisch belang voor de verdere ontwikkeling van Emmerhout. De ontwikkeling van een nieuw programma wordt hier benut om de ruimtelijke opzet te verbeteren. Daarmee krijgt Emmerhout een nieuw hart, zowel in programmatisch als in ruimtelijk opzicht. De ontwikkelingen in de laagbouw zullen kleinschalig en gespreid in de tijd zijn.

Een compact wijkcentrum
Bij de aanpak is ingezet op concrete deelprojecten. De aanpak van het middengebied bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de vernieuwing en concentratie van de wijkvoorzieningen, hierdoor ontstaat een compact wijkcentrum met gemengd programma. Het tweede onderdeel is een substantiƫle toevoeging van nieuwe woningen naast en op het wijkcentrum. Hiermee wordt het draagvlak van de voorzieningen en het openbaarvervoer verbeterd. Het derde onderdeel betreft de herinrichting van de buitenruimte waardoor de eenheid van het middengebied wordt versterkt. Bovendien worden de verbindingen tussen de compactere blokstructuur in het wijkcentrum en de open, groene laagbouw in het woonpark verbeterd.

Stedelijk wonen in een groene setting
De compacte bebouwing in het centrum en het woonpark levert tezamen een bijzonder woonmilieu op: stedelijk wonen nabij voorzieningen in een groene setting. De ontwikkeling van dit specifieke woonmilieu vergroot de herkenbaarheid en samenhang van het middengebied zodat beter wordt aangesloten bij de oorspronkelijke opzet van Emmerhout: een groot middengebied omringd door laagbouw, via de Houtwegen verbonden met de stad en het buitengebied.