Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Renovatie van Dreef 81-83 Steunpunt Vreewijk

Kenmerken: Tuindorp /  Renovatie en hergebruik
Locatie: Dreef 81-83, Vreewijk, Rotterdam
Programma: Renovatie van Dreef 81-83 Steunpunt Vreewijk
Opdrachtgever: Stichting Havensteder
Aannemer: Huizer Bouw BV
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2011 (ontwerp), 2012 (uitvoering), 2013 (oplevering)

Renovatie van een beeldbepalend pand
De komende vijftien jaar worden drie buurten in het rijksbeschermd stadsgezicht Vreewijk vernieuwd. De aanpak is omschreven in het Verbeterprogramma Tuindorp Vreewijk, dat door Havensteder in overleg met de huurdersvereniging Vrelom, bewonersorganisatie BOV en de gemeente Rotterdam is opgesteld. In het Verbeterprogramma is afgesproken dat er een informatiecentrum en steunpunt voor de vernieuwing wordt ingericht. Stichting Havensteder heeft besloten dit informatiecentrum te vestigen in een beeldbepalend pand aan de Dreef (Dreef 81a, 81b, 83a en 83b). Naast het informatiecentrum zal het pand ruimte bieden aan Vrelom en de BOV.

Het pand bestaat uit een bedrijfsruimte op de begane grond en drie bovenwoningen. In de huidige opzet is de bedrijfsruimte niet geschikt voor de huisvesting van het informatiepunt. Verbouwing en verbetering van het uitrustingsniveau is noodzakelijk. De Nijl architecten is verantwoordelijk voor de verbouwing en renovatie het pand.

Huidige situatie
Het pand is gesitueerd op de knik van de Dreef en markeert deze bijzondere plek in de stedenbouwkundige compositie door een afwijkende vorm en functie. Het grote, vrijstaande pand is in 1918 gebouwd als winkelpand met een pakhuis en drie bovenwoningen. In 1938 is aan de noord- en oostzijde van het pand een aanbouw gemaakt. In de loop van de tijd is deze aanbouw bij de bedrijfsruimte getrokken. Uit historische tekeningen blijkt, dat de functie en indeling van de begane grond regelmatig is gewijzigd.

Het pand is eerder in 1981 gerenoveerd. Ondanks wijzigingen in de (woning)indeling is de structuur van het pand redelijk in tact gebleven. De historische geleding van de bedrijfsruimte (winkelruimte-pakhuis-aanbouw) is in de huidige situatie echter nauwelijks ervaarbaar vanwege de rommelige indeling van de begane grond.

In originele staat hersteld
Uitgangspunt van het Verbeterprogramma is dat bij renovatie de historische waarden van de buitenzijde zoveel mogelijk worden hersteld. Op basis van de historische foto’s en historische tekeningen is de situatie van de eerste oplevering gereconstrueerd. Vertrekpunt voor de nieuwe indeling is de structuur van het pand. De historische geleding van de bedrijfsruimte op de begane grond (winkelruimte-pakhuis-aanbouw) is opnieuw aangebracht; aanbouwen zijn gesloopt en opnieuw opgetrokken in originele materialen, de raam- en gevelindelingen zijn gewijzigd en het oorspronkelijke kleurenschema is opnieuw aangebracht (licht pleisterwerk en donkere kozijnen). De ruimtelijke eenheid van de winkelruimte is in het plan hersteld.