Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

“Binnenwereld en buitenwereld: een aantrekkelijke en veilige plek midden in de stad” Uit: Schilderswijk talentenwijk, Wijk van de toekomst.

PDF

Visie Campus Teniersplantsoen

De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen
De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen
De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen
De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen
De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen
De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen
De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen
De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen
De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen
De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen De Nijl Architecten - Visie Campus Teniersplantsoen

Kenmerken: Stadswijk / Strategie en visie
Locatie: Den Haag, Schilderswijk
Opdrachtgever: HOB, Gemeente Den Haag
Publicatie: Wijk van de toekomst, Schilderswijk Talentenwijk, Stadsnetwerk BV, gemeente Den Haag/ Programmabureau  Krachtwijken, 2009
Datum: 2009-2011

Opgave
Binnen Campus Teniersplantsoen werken maatschappelijke organisaties samen met als doel de jeugd van de Schilderswijk met in hun kielzog ouders, familie en andere wijkbewoners een toekomstperspectief te bieden door hun kansen structureel te verbeteren. Met dit netwerk voor brede ontwikkeling moet het gebied rond het Teniersplantsoen uitgroeien tot een sterk en vitaal voorzieningencluster in de Schilderswijk: een aantrekkelijke campus waar elke dag van ochtend tot avond een breed programma wordt aangeboden. De verbinding tussen programma en ruimte wordt gelegd via het begrip publieke ruimte. Ruimten met een publieke functie, waar mensen elkaar ontmoeten en waar het publieke leven zich kan afspelen.

Visie
De Campus Teniersplantsoen is daarom getekend als een ‘Nolli-kaart’: een samenhangend netwerk van binnenruimten en buitenruimten dat plaats biedt aan een breed programma en condities genereert voor de vestiging van nieuw programma. Deze verbinding van binnenwereld en buitenwereld vraagt de volgende drieslag.
(1) Versterking publieke ruimte: meer samenhang, continuïteit en identiteit voor de publieke ruimte als drager van de Campus.
(2) Intensivering programma: naast verbreding van bestaande programma’s ook ruimte voor nieuwe programma’s.
(3) Verbinding met de stad: vormgeven aan de overlappen tussen het netwerk van de Campus en de netwerken op stedelijk niveau. Aangrijpingspunten hiervoor zijn de ligging in de stad (rand centrum) en de twee sferen in het gebied: Teniersplantsoen en Hobbemastraat.

Twee sferen
Kenmerken voor het nieuwe Teniersplantsoen zijn: groene oase, besloten, ontmoeting en betrokkenheid, ‘twaalf min’, onderwijs-welzijn-sport. Een belangrijke voorwaarde is de herinrichting van de open ruimte, zodat een heldere ruimtelijke structuur kan ontstaan. Het Paletje krijgt een nieuwe functie als ‘Campuspaleis’, er komt een stadskas en de monumentale gebouwen aan de Teniersstraat worden intensiever gebruikt en meer geopend naar het plantsoen.
Kenmerken van de Hobbemastraat zijn: blik naar buiten, uitwisseling, lange lijn, ‘twaalf plus’, onderwijs-economie-cultuur. Een belangrijke voorwaarde is de activering van de straatwanden (kleinschalige units voor startende bedrijven, leer/werk-combinaties of de creatieve sector), in combinatie met de herinrichting van de openbare ruimte.

Groeistrategie
De ontwikkeling van Campus Teniersplantsoen is een geleidelijk proces. Al doende wordt de samenwerking verbeterd en krijgt het programma voor brede ontwikkeling vorm. Ook in ruimtelijk opzicht is sprake van een groeistrategie. Niet alles in één keer, maar kleine en grote ingrepen en projecten die elkaar versterken. Dat vereist op de eerste plaats een focus: waar wil je naar toe? De visie voor Campus Teniersplantsoen biedt daarvoor een leidbeeld.