Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Privacy

De Nijl Architecten verwerkt en beschermt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens met welk doel veilig worden verwerkt.

Verwerking persoonsgegevens
De Nijl Architecten bewaart persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen. Alleen gegevens die voor deze verplichtingen noodzakelijk zijn worden bewaard. Voor zakelijke communicatie worden de gegevens in een contactenarchief bewaard. Het betreft uitsluitend gegevens die actief door relaties zijn verstrekt of die via openbare bronnen zijn verkregen. Het archief bevat NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, functie en website.

Bewaartermijn
De Nijl Architecten bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld te behalen. De bewaartermijnen die contractueel en/of wettelijk zijn vastgelegd worden hierbij gehanteerd. Het contactenarchief wordt regelmatig opgeschoond.

Delen met derden
De Nijl Architecten verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezoek website
De Nijl Architecten maakt voor de website gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Deze zijn bedoeld voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak.

De Nijl Architecten maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Deze geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren. Om te voorkomen dat onze website informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics, kan de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ worden ge├»nstalleerd. Het privacy beleid van Google Analytics is hier te raadplegen. De website van de Nijl Architecten beschikt over een SSL / TLS-certificaat (herkenbaar aan het slotje in uw browser), hiermee is het wegverkeer tussen uw browser en de webserver versleuteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De Nijl Architecten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgt voor een passende beveiliging. Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden gestuurd naar mail@denijl.nl. De Nijl Architecten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren. De Nijl Architecten wijst er tevens op dat bij bezwaren een klacht kan worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
De Nijl Architecten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen indien daartoe aanleiding is. De meest actuele privacyverklaring is altijd op deze pagina te lezen voorzien van een datum van wijziging.