Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Endry, bouwmeester voor de wijkvernieuwing Groningen

Sinds kort is Endry van Velzen benoemd tot bouwmeester wijkvernieuwing in de Gemeente Groningen. Vanuit deze rol is hij betrokken bij de ruimtelijke plannen die in het kader van de wijkvernieuwing worden gemaakt. Inzet van de wijkvernieuwing is onder andere het verkleinen van de kloof tussen wijken met relatief veel draagkracht en de meer kwetsbare wijken. Een integrale aanpak moet de toenemende ongelijkheid binnen de stad een halt toeroepen. Denk aan het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad, aanpak van de openbare ruimte en voorzieningen en de koppeling met leefbaarheid, sociale projecten en programma’s. 
20-10-2022