Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Eerste fase De Nieuwe Bloemwijk bewoond

In opdracht van Van Alckmaer ontwierpen we het stedenbouwkundig plan voor Bloemwijk, een karaktervolle tuinwijk achter de Westerweg in Alkmaar. Na uitgebreid bouwtechnisch onderzoek en maatschappelijk overleg is besloten de woningen te slopen en een nieuwe, duurzame buurt te maken. Cultuurhistorische waarden en klimaatbestendigheid waren hierbij belangrijke uitgangspunten. Bewoners en omwonenden zijn actief betrokken. Dit heeft geleid tot een duurzaam en groen plan met ruimte voor ontmoeting; buurtpleintjes, plantsoenen, binnenterreinen. Inmiddels is de bouw van De Nieuwe Bloemwijk op streek (architectuur TWA architecten) en worden de eerste woningen bewoond. De centrale autovrije woonhof met appartementen is goed zichtbaar vanuit de lucht. Net als de samenhang in het kappenlandschap en de accenten in bebouwing. De voormalig bewoners konden terugverhuizen naar een nieuwe woning in de wijk. De Nieuwe Bloemwijk is straks weer toekomstbestendig.
17-04-2024