Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Opgaven van alle tijden

Hedendaagse thema’s als verdichting, klimaatadaptatie, vergroening, verbinden en ontmoeting spelen al lang bij het werken aan de stad. Begin jaren ’00 werkten we aan de vernieuwing van het Zuidwestkwadrant Osdorp. Kern van de vernieuwing waren twee nieuwe parken ontworpen door Michael van Gessel. Twee anonieme groenstroken werden vergroot en omgevormd tot een stadspark en waterpark. Vijftien jaar later is het Zuidwestkwadrant een vitale wijk met als basis een goede publieke ruimte, die naast de parken wordt gevormd door de stadsstraten Pieter Calandlaan en Overmeer met voorzieningen en hoogwaardige OV verbindingen.
04-07-2022