Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

De nieuwe Bloemwijk

Bloemwijk is een karaktervol tuinwijkje achter de Westerweg in Alkmaar, gebouwd net na de eerste wereldoorlog. Bijna 100 jaar later zijn de woningen relatief klein en de straten en bouwblokken smal voor de eisen van deze tijd. Na uitgebreid bouwtechnisch onderzoek en maatschappelijk overleg is besloten de bestaande woningen te slopen en een nieuwe, duurzame buurt te maken. Cultuurhistorische waarden en klimaatbestendigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Bij het ontwerp van het nieuwe stedenbouwkundig plan voor Bloemwijk zijn bewoners en omwonenden actief betrokken. Dit heeft geleid tot een duurzaam en groen plan met ruimte voor ontmoeten; een eigentijds tuindorp met de focus op sociale cohesie. Inmiddels zijn de eerste woningen gesloopt en wordt de Bloemwijk stap voor stap ontwikkeld. Zo is Bloemwijk is straks weer toekomstbestendig.
24-03-2022