Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Stedenbouw of architectuur?

Stadsdeelhart Anklaar is door De Architect geselecteerd als één van de beste 10 stedenbouw projecten van 2020! Volgens het artikel tonen de 10 projecten dat er afgelopen jaar serieus werk wordt gemaakt van de verdichting en intensivering van bestaande stedelijke gebieden, waarbij het opvallend is dat in de fase van planvorming al nagedacht wordt over de uitvoering. Dat laatste is voor ons een vanzelfsprekendheid. In Anklaar is de betrokkenheid bij de uitvoering heel letterlijk, wij zijn ook de architect van het winkelcentrum. Zo’n hechte band tussen stedenbouw en architectuur levert meerwaarde op. Gebouwen zijn geen geïsoleerde ‘evenementen’, maar vormen samen een goed stuk stad. Dat is altijd onze inzet, of we nu als stedenbouwkundige of als architect aan tafel zitten.
19-01-2021