Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Start bouw Parkzicht Nieuw Gent

n 2016 wonnen we samen met De Smet Vermeulen Architecten, Tractebel Engineering en stadssociologen Arnold Reijndorp en Els Desmet de Europese aanbesteding voor het ontwerp van een ontwikkelingsplan voor Nieuw Gent. Het ontwikkelingsplan biedt een strategisch en ruimtelijk kader voor de revitalisatie van de wijk. Vijf jaar later starten we met de bouw van de eerste deelprojecten. Deze ’stadsreparatie’ is de eerste stap waarmee het schuifplaatje op gang kan worden gebracht; bewoners uit de hoogbouw kunnen binnen de wijk doorverhuizen naar een nieuwe woning. De nieuwbouw van gebouw Parkzicht en de herinrichting van de omliggende buitenruimte door Stad Gent verbeteren de relatie tussen het wijkcentrum en het park. Zo wordt het centrum van de wijk als zwakke schakel aangepakt, voordat de gefaseerde vernieuwingsoperatie rond het park van start gaat.
04-11-2021