Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Rasters in beton

In het stationsgebied Gouda wordt hard gewerkt. Het nieuwe buseiland wordt al gebruikt en de fietsenstalling is in aanbouw. De karakteristieke betonrasters van de stalling zijn in productie en de eerste elementen zijn geplaatst in het werk. Het beeld van de stalling als ‘basement’ voor het stadhuis wordt daarmee zichtbaar.
21-12-2020