Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930
PDF

Bouwgroep Dresselhuyshof

De Nijl Architecten - Dresselhuyshof
De Nijl Architecten - Dresselhuyshof
De Nijl Architecten - Dresselhuyshof
De Nijl Architecten - Dresselhuyshof
De Nijl Architecten - Dresselhuyshof
De Nijl Architecten - Dresselhuyshof
De Nijl Architecten - Dresselhuyshof
De Nijl Architecten - Dresselhuyshof De Nijl Architecten - Dresselhuyshof De Nijl Architecten - Dresselhuyshof De Nijl Architecten - Dresselhuyshof De Nijl Architecten - Dresselhuyshof De Nijl Architecten - Dresselhuyshof De Nijl Architecten - Dresselhuyshof

Kenmerken: Stadswijk / BouwgroepenNieuwbouw
Locatie: Rotterdam, Blijdorp
Programma: 3 patiowoningen in gemeenschappelijke tuin
Opdrachtgever: eigen initiatief
Datum: 2016 (haalbaarheidsonderzoek)

Rustig wonen
In Blijdorp ligt een groene hof, omsloten door woningen uit de jaren dertig. Het binnenterrein heeft lange tijd dienst gedaan als gemeentewerf, maar is in onbruik geraakt. Voor en met twee Rotterdamse gezinnen onderzoeken we de mogelijkheid om hier te gaan wonen. We denken aan twee of drie geschakelde patiowoningen met veel groen en (bestaande) bomen. De woningen zijn 1 laag hoog en krijgen een begroeid dak. We waarderen de rust en willen de groene beleving van het binnenterrein duurzaam garanderen.

Groene kwaliteit
Groen is ook voor ons een belangrijke kwaliteit. We gaan geen aparte tuinen maken, maar willen het hele binnenterrein gebruiken als een gemeenschappelijke tuin voor de nieuwe woningen. De bestaande bomen krijgen daarin zoveel mogelijk een plek. Aan de rand maken we een 5 meter brede strook met heesters en bloeiende boomheesters, die zorgt voor privacy tussen de bestaande tuinen en de nieuwe tuin. De nieuwe aanplant en het begroeide dak dragen bij aan het leefklimaat op het binnenterrein.

Hoe verder?
We zijn sinds kort in gesprek met de gemeente Rotterdam over ons initiatief. De gemeente is eigenaar van het binnenterrein en beslist over de vergunningsaanvraag. Het bestemmingsplan staat de voorgestelde bebouwing toe, maar niet de functie wonen. De gemeente zal dus moeten willen meewerken aan een wijziging van de bestemming. We hebben dus nog een lange en onzekere weg te gaan. Als eerste stap op deze weg hebben we op 16 april een inloopmiddag georganiseerd voor de omwonenden op het binnenterrein. De panelen en het reactieformulier van deze middag zijn te downloaden via de PDF knop bovenaan deze pagina.