Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Renovatie Rozemaai

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Renovatie en hergebruik
Locatie:
 Jef Van Hoofstraat en Karel Candaelstraat, Antwerpen.
Opgave: structuurontwerp, renovatie 2 hoogbouw appartementsblokken, ontwerp openbare ruimte.
Programma:
 100 appartementen, verhuurbare ruimte (ca 120m2), individuele bergingen, 50 parkeerplaatsen.
Opdrachtgever:  cvba Woonhaven Antwerpen.
Samenwerking: Studio Diekema, landschapsarchitectuur.
Datum: 2011 (selectievoorstel, 2e plaats).

Een nieuw elan voor Rozemaai
Binnen het geheel van Rozemaai vormen de drie appartementsblokken aan de Jef van Hoofstraat en de Karel Candaelstraat een bijzonder hoogbouwensemble. De gebouwen zijn mooi van verhouding en hebben een open karakter door toepassing van een betonnen raster met puien. De renovatie van de twee appartementsblokken is zeer ingrijpend. Het casco van dragende wanden en ontsluitingsstructuur blijft gehandhaafd, maar de gebouwen zullen een nieuwe indeling en verschijningsvorm krijgen, die beter aansluit bij de gewenste toekomstige ontwikkeling van de wijk Rozemaai. Binnen het raamwerk van de oude structuur moeten twee ‘nieuwe’ gebouwen ontstaan, die op hun prominente plek aan de Ekersesteenweg een nieuw elan zullen vormen, zonder het bestaande karakter van de wijk te verloochenen.

Met de opgave voor de renovatie van de appartementsblokken is de site opnieuw gedefinieerd als hoogbouwensemble, leefbaar en duurzaam. De volgende ingrepen zullen het ensemble opnieuw vormgeven:

Gebouwen rond een hof. De appartementsblokken omsluiten op een losse manier een grote hof. De randen worden gevormd door appartementsblokken in een vriendelijke, samenhangende architectuur.
Dubbele oriëntatie en overgangszone. De gebouwen krijgen een tweezijdige oriëntatie: een openbare toegang en bezoekersparkeren aan de buitenring, een informele toegang en bewonersparkeren aan de binnenzijde. De overgangszones zorgen voor een dubbele oriëntatie en geven vorm aan de dagelijkse rituelen van vertrek aan aankomst: toegangen, parkeren, bergingen.
Eenvoudige parkeeroplossing. De ondergrondse parkeergarage wordt gesloopt, zodat het maaiveld meer continuïteit krijgt en het beheer van het bewonersparkeren eenvoudiger wordt.
Nieuwe gevels. De gebouwen krijgen nieuwe gevels: prefab gelijmd metselwerk in combinatie met aluminium ramen.
Uitbouw oostzijde. De gebouwen worden aan de oostzijde ca. 2 m uitgebouwd. Daarmee wordt de woninggrootte van de verschillende woningtypen geoptimaliseerd en kan aan elke woning een privé buitenruimte worden toegevoegd.
Verbetering ontsluitingsstructuur. De passerelles worden verhoogd in verband met toegankelijkheidseisen. Het aantal woningen wordt teruggebracht, levendigheid ontstaat door de situering van keukens aan de passerelle.
Oog voor techniek.