Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

'Het is ontzettend mooi hier (...) We zitten nu met z'n allen in één gebouw, iedereen ziet wat er gebeurt, iedereen kan bij elkaar binnen lopen, er is meer eenheid'

Kinderfaculteit Pendrecht (YouTube)

Kinderfaculteit Pendrecht

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Renovatie en hergebruik
Locatie: Rotterdam Pendrecht, Plein 1953
Programma: Kinderfaculteit in voormalige bibliotheek
Opdrachtgever: Vitaal Pendrecht
Bouwkosten: € 270.000
Aannemer: Groenendijk PGN Bouw, Dordrecht
Samenwerking: Wilke Diekema (aanpassing buitenruimte)
Fotografie: Jannes Linders
Datum: 2013(ontwerp), 2014(bouw)

In opdracht van Vitaal Pendrecht werken we mee aan het project Kinderfaculteit Pendrecht. Ons aandeel betreft de verbouwing van de voormalig bibliotheek aan Plein 53 (onderdeel van het voormalig wijkcentrum De Middelburgt) tot een centrale plaats van samenkomst met groepsruimtes voor ‘kindercolleges’ en andere (wijk)activiteiten voor de Pendrechtse jeugd.

Het ontwerp betreft een volledig nieuwe indeling van het gebouw in een serie in maat en schaal verschillende kamers rondom een centrale ruimte. Het beschikbare oppervlak wordt hiermee zo optimaal mogelijk gebruikt, er zijn geen gangen, en de schakeling biedt mogelijkheden voor flexibel gebruik. De scheidingen tussen de verschillende kamers zijn uitgevoerd in houten puien met een verticale geleding en veel glas, zodat er een open uitstraling is. De verschillende activiteiten in de faculteit zijn voor iedereen zichtbaar en stimuleren uitwisseling. De materialisering is robuust en terughoudend. De kinderen zullen ‘kleur’ aan het gebouw geven en de ruimten toe-eigenen.

Vitaal Pendrecht is een vrijwilligersorganisatie, die met subsidie van de Verre Bergen, een burgerinitiatief neemt om kinderen in Pendrecht een verlengde schooldag aan te bieden (www.stichting-kinderfaculteit.nl).