Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Stedenbouwkundig plan De Wijert

De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Wijert
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Wijert
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Wijert
De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Wijert De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Wijert De Nijl Architecten - Stedenbouwkundig plan De Wijert

Kenmerken: Wederopbouwwijk / Stedenbouw
Locatie: De Wijert, Groningen
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Groningen en Wilma Bouw Groningen
Datum: 1996, (uitvoering) 1999

Woonwijk de Wijert is een typisch product van de moderne stedenbouw van net na de oorlog, waarin begrippen als ‘wijkgedachte’ en ‘wooneenheid’ centraal stonden. Zoals veel van dergelijke wijken in Nederland is ook de Wijert aan een grondige vernieuwing toe. Daarmee is het mogelijk de samenstelling van de woning voorraad structureel te veranderen en aan te passen aan de wensen van de tijd. Een dergelijke herstructurering vraagt echter om een geïntegreerde aanpak van de woonomgeving.

In de analyse van de ruimtelijke compositie van de wijk worden drie planlagen onderscheiden welke overeenkomen met de verschillende eigendomsverhoudingen: structurerende elementen – gemeente; stempels – corporaties; marges – particulieren. Iedere laag heeft zijn eigen dynamiek en specifieke mogelijkheden voor ruimtelijke en programmatische verandering. Deze gegevens zijn de inzet geweest voor de ontwikkeling van de stedenbouwkundige visie. In de studie is de veranderruimte per laag onderzocht en nagegaan hoe deze in de loop van de tijd kan worden benut. Deze zijn vervolgens in de vorm van een reeks voorstellen geïllustreerd. Tevens is op hoofdlijnen een programmatische verkenning gemaakt.

Tenslotte is op basis van deze stedenbouwkundige visie een nadere uitwerking gemaakt van deze globale voorstellen voor een deelgebied in de vorm van een bebouwingsstudie. Het betreft het woongebied aan weerszijden van de Bilderdijklaan. Hierbij is zowel aandacht besteed aan de aanpak van de woonomgeving (in het bijzonder de binnenterreinen), de mogelijke bebouwingsvormen als de wijze waarop de marges kunnen worden benut. De latente ‘groene’ kwaliteit van de woonomgeving moet worden uitgebuit door de gemeenschappelijke tuinen te laten meespelen in een gevarieerd stelsel van openbare ruimtes. Van groot belang hierbij is een goed ontwerp en onderhoud van de overgangen tussen private buitenruimten (tuinen, terrassen) en het openbare gebied.