Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Ontwikkelingsvisie Boschveld

Kenmerken: Nieuwe stad / Wederopbouwwijk / Strategie en Visie
Locatie: Boschveld, ‘s-Hertogenbosch
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Datum: 2006

Boschveld bestaat uit een woonwijk en een bedrijventerrein, gescheiden door een stamlijn. Wij zien de vernieuwing van Boschveld als een geleidelijk proces, waarvan de uitkomst niet op voorhand vaststaat. Daarom stellen wij voor de bestaande situatie als uitgangspunt voor de ontwikkeling te nemen. Een overweging daarbij is de grote waardering voor de schaal en diversiteit van de verschillende delen.

Onze ontwikkelingsvisie bestaat uit drie onderdelen. 
- Benut bestaande structuren en elementen en realiseer een fijnmazig netwerk van verbindingen tussen het bedrijfsterrein en de woonwijk, ondermeer door de transformatie van de stamlijn tot een groene wandellaan. 
- Werk met afzonderlijke uitvoeringsprojecten. Dit is niet alleen de essentie van een geleidelijk ontwikkelingsproces, maar vormt ook het uitgangspunt voor de beoogde architectonische karakteristiek waarbij de nieuwe projecten kwaliteiten toevoegen aan het reeds bestaande. 
- Koester de verschillen. Een voorbeeld is het bedrijfsterrein, dat een nieuw woonwerkgebied moet worden. In aansluiting op het monumentale Grasso-complex worden enkele markante gebouwen behouden, zoals het hofgebouw aan de Paardskerkhofweg. Tussen de bestaande gebouwen ontstaan dan enkele grote vernieuwingslocaties. Wij suggereren daarvoor een bebouwingsmotief van twee haakvormige gebouwen die samen een dwarsverbinding vormen. Dit motief sluit aan bij het bestaande bebouwingsprincipe dat gekenmerkt wordt door een groot contrast tussen een formele en een informele kant.