Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Fietsen!

In Gouda werkt De Nijl Architecten samen met Studio Diekema Landschapsarchitectuur aan de herinrichting van het Stationsplein en omgeving met een nieuw buseiland, de nieuwbouw van de fietsenstallingen, verbetering stationshal en het versterken van de groenstructuur. Op de website van Gemeente Gouda wordt met verschillende Vlogs de voortgang bijgehouden van de herontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied. Vlog 3 gaat over het fietsen. Niet alleen komen er 3150 plaatsen bij om de fiets te stallen, maar wordt het stationsgebied ook autoluw gemaakt ten gunste van fietsers en voetgangers.
14-10-2020