Menu Samen werken aan de stad +31 10 2829930

Feestelijke start

De werkzaamheden voor de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied in Gouda gaan van start. Dit startmoment is gevierd met alle betrokken stakeholders. Na toespraken van de betrokken wethouders, bewonersorganisatie Nieuwe Park, gedeputeerde van de provincie Zuid Holland en de regiodirecteuren van ProRail en NS, is het spandoek met beelden van de nieuwe situatie onthuld. De eerste werkzaamheden zijn voor de heraanleg van de buitenruimte, in 2020 wordt ook gestart met de bouw van de fietsenstallingen.
17-10-2019